Cultuur

Arizona is de staat in de USA met de hoogste dichtheid aan reservaten. De Native Americans zijn zeer nadrukkelijk aanwezig en manifesteren zich ook buiten de 23 reservaten die de staat rijk is. Een bezoek aan het Heard Museum in Phoenix aan het begin van elke reis levert een goed beeld op van de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel. Ook de kennismaking met meer hedendaagse en vaak verrassende kunstuitingen staat centraal.


Tijdens de reizen bezoekt u ook een PowWow bijeenkomst. Deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid om kennis te maken met de kleurrijke tradities die tot uitdrukking komen tijdens de dans- en drumwedstrijden. De bijeenkomsten worden vaak gehouden op voor indianen heilige grond.

Bij alle Arizona Taste reizen worden de karakteristieke plekken bezocht. Hiermee wordt de kennismaking met de cultuur van de Native Americans versterkt, zoals onder andere bij de Mesa’s op het Hopi reservaat.

*Het is mogelijk om Cultuur het belangrijkste thema te maken van uw reis. Tijdens de reis wordt dan minder aandacht besteed aan Architectuur en/of Natuur.